Facturering bij step2HR

Deze blog geeft in het kort weer hoe bij Step2HR de facturering tot stand komt.

Om de administratieve lasten te verlichten, factureert Step2HR niet maandelijks maar aan het eind van ieder kwartaal. Het bedrag dat gefactureerd wordt, hangt af van een aantal factoren:

• Het gekozen abonnement: € 1 of € 2 per gebruiker
• Het aantal gebruikers
• Opzegging
• Afwijkende afspraken


Het gekozen abonnement

Naast het gratis abonnement, welke beperktere mogelijkheden biedt, is er een Standaard abonnement en een Plus abonnement. De meeste klanten van Step2HR maken gebruik van het Standaard abonnement en betalen hiervoor € 1 per gebruiker per maand. Het Plus abonnement biedt een aantal extra mogelijkheden bovenop het standaard account en kost € 2 per gebruiker per maand. De genoemde bedragen zijn excl. BTW.Het aantal gebruikers

Ten eerste: wat is een gebruiker? Een gebruiker is een medewerker die ingevoerd is in Step2HR en waarbij geen datum uit dienst is ingevuld of waarbij de datum uit dienst nog niet bereikt is.

Step2HR houdt dagelijks het aantal gebruikers van iedere organisatie bij. Het aantal gebruikers dat voor een maand in rekening wordt gebracht, is het hoogst gemeten aantal gebruikers in die maand. Voorbeeld 1) op 10 maart zijn er 20 gebruikers dit wordt aangepast naar 21 gebruikers. Dan worden voor de maand maart 21 gebruikers in rekening gebracht. Voorbeeld 2) op 10 maart zijn er 20 gebruikers dit wordt aangepast naar 19 gebruikers. Dan worden voor de maand maart 20 gebruikers in rekening gebracht.

Voor medewerkers die uit dienst zijn, wordt niets in rekening gebracht. Een medewerker is uit dienst wanneer bij deze medewerker de datum uit dienst is ingevuld én deze datum reeds bereikt is. De gegevens van medewerkers uit dienst blijven in Step2HR staan en kunnen geraadpleegd worden door de HR beheerder. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de gegevens van medewerkers uit dienst binnen de gestelde wettelijke termijnen definitief worden verwijderd.

Tot slot: er wordt per maand minimaal € 20 in rekening gebracht, behalve voor oudere abonnementen.Opzegging

Step2HR hanteert een opzeggingstermijn van 1 kalendermaand. Wanneer bijvoorbeeld een klant op 20 juni opzegt, dan eindigt het abonnement effectief op 31 juli.Afwijkenede afspraken

De facturering kan afwijken indien de klant en Step2HR afwijkende afspraken met elkaar hebben gemaakt, bijvoorbeeld in verband met maatwerk of additionele dienstverlening door Step2HR. Op dat moment wordt gefactureerd op basis van de gemaakte afspraken.