Wat is step2HR?
Step2HR is een eHRM systeem:

 • Dat gegevens en documenten m.b.t. medewerkers beheert en registreert
 • Dat verschillende HRM processen actief ondersteunt
 • Waarbij de gebruikers 24/7 toegang hebben tot de voor hun relevante informatie
 • Met 4 rechten niveaus: beheerder, directie, leidinggevende en medewerker
Bekijk hier een overzicht van step2HR.
Informatie over gebruikers en rechten
Step2HR geeft gebruikers enkel toegang to die gegevens waar zij toe gerechtigd zijn. Daarvoor zijn er een viertal rechten niveaus. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om additionele rechten toe te kennen aan individuele gebruikers.

Bekijk hier uitgebreide informatie over gebruikers en rechen.
Hoe factureert Step2HR
Step2HR factureert eenmaal per kwartaal achteraf op basis van het gekozen abonnement en het aantal gebruikers. Bekijk hier uitgebreide informatie over facturering.
Hoe richt ik een Organisatie in?
Voor het inrichten van de organisatie is het rechten niveau "beheerder" vereist.

Het inrichten van de organisatie is een van eerste stappen die je doorloopt wanneer je step2HR wil gaan gebruiken.
Het inrichten gaat het makkelijkst als je hiervoor een top-down benadering aanhoudt:

 • Vul eerst de gegevens in over de organisatie
 • Maak dan de verschillende afdelingen aan
 • Maak dan de verschillende functies aan
 • Maak eventueel verschillende rollen (binnen een functie kan ene medewerker meerdere rollen vervullen)
 • Maak eventueel taken aan (taken zijn dingen die medewerkers naast hun functie doen voor de organisatie, bijvoorbeeld BHV-er of lid OR)
 • Maak de medewerkers aan met daarbij hun functie, etc.
Merk op, alle gegevens behalve die voor de organisatie kunnen eenvoudig met behulp van een Excel sheet worden ingelezen. Dit bespaart veel tijd. Personeelsgegevens kunnen ook via koppelingen worden ingelezen, bijvoorbeeld vanuit Exact Online Salaris.
Wat zijn Beleiddocumenten?
Voor het toevoegen en verwijderen van beleidsdocumenten is het rechten niveau "beheerder" vereist.

Beleiddocument zijn documenten die via step2HR gedeeld worden met medewerkers. Denk hierbij aan bijvoorbeeld salarisgebouw, werkgeversregelingen, informatie over procedures, etc.

De beheerder kan verschillende mapjes aanmaken zodat informatie overzichtelijk wordt gegroepeerd.
Hoe werkt prestatiemanagement?
Prestatiemanagement is er op gericht om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Deze doelstellingen dienen vertaald te worden naar doelstellingen voor individuele medewerkers.

Step2HR biedt uitgebreide mogelijkheden om prestatiemanagement te ondersteunen op een wijze die bij uw organisatie past.

Voor uitgebreide informatie zie onze blog Prestatiemanagement in Step2HR.
Aantekeningen maken
Binnen Step2HR kunnen op verschillende plaaten aantekeningen over en door medewerkers worden gemaakt:

 • Persoonlijk logboek (menu HR Cyclus -> Logboek): hier kan een medewerker privé aantekeningen die door niemand anders in de organisatie zijn in te zien
 • Logboek over medewerkers (menu HR Cyclus -> Logboek): hier kan een leidinggevende aantekeningen maken over mensen die aan hem of haar rapporteren. De betreffende medewerker kan deze aantekeningen niet inzien. De leidingengevende(n) die boven de betreffende leidinggevende staat, en de HR beheerder, kunnen deze aantekeningen wel inzien maar niet wijzigen.
 • Aantekeningen door P&O (menu Organisatie -> Medewerkers -> Dienstverband): hier kan de HR beheerder aantekeningen maken met betrekking tot de medewerker. Deze aantekeningen zijn door niemand anders in te zien.
Wat zijn de mogelijkheden van het Learning Management Systeem?
Het Learning Management Systeem registreert de opleidingen van medewerkers, beheert opleidingsovereenkomsten, signaleert wanneer certificaten komen te vervallen. Medewerkers kunnen zelf hun opleidingen en ingescande diploma en certicaten invoeren. Deze kunnen dan door de leidinggevende of door een daartoe geautoriseerd persoon worden geaccordeerd.

Medewerkers hebben ook de mogelijkheid om beoordelingen te geven aan gevolgde opleidingen. Dit geeft helder inzicht in de kwaliteit van de verschillende gebruikte aanbieders van opleidingen.

Voor meer informatie, lees de blog Learning management in step2HR.
Welke E-Learning modules zijn er?
Step2HR beschikt momenteel over 42 competentiegerichte e-learning modules met bijbehorende werkboeken:

 • Competentie Aanspreken en feedback geven
 • Competentie Ambitie
 • Competentie Assertiviteit
 • Competentie Bedrijfsmatig inzicht
 • Competentie Besluitvaardigheid
 • Competentie Betrokkenheid
 • Competentie Betrouwbaarheid
 • Competentie Coachen
 • Competentie Conflicthantering
 • Competentie Creativiteit
 • Competentie Delegeren
 • Competentie Doorzettingsvermogen
 • Competentie Energie
 • Competentie Flexibiliteit
 • Competentie Groepsgericht leidinggeven
 • Competentie Initiatiefname
 • Competentie Klantgerichtheid
 • Competentie Luisteren
 • Competentie Mensgericht leidinggeven
 • Competentie Motiveren van Anderen
 • Competentie Nauwkeurig werken
 • Competentie Omgevingsbewustzijn
 • Competentie Onderhandelen
 • Competentie Oordeelsvorming
 • Competentie Overtuigen
 • Competentie Persoonlijke impact
 • Competentie Politieke Sensitiviteit
 • Competentie Presenteren
 • Competentie Prioriteiten stellen
 • Competentie Resultaatgerichtheid
 • Competentie Samenwerken
 • Competentie Schriftelijke communicatie
 • Competentie Servicegerichtheid
 • Competentie Sociabiliteit
 • Competentie Strategisch inzicht
 • Competentie Stressbestendigheid
 • Competentie Taakgericht leidinggeven
 • Competentie Time management
 • Competentie Verwachtingen stellen
 • Competentie Visie
 • Competentie Voortgangscontrole
 • Competentie Zelfstandigheid
Hoe werkt de E-Learning module?
De medewerker gaat binnen step2HR naar het menu E-Learning -> Doe een module. Daar kan hij of zij de gewenste module kiezen. De e-learning modules opgeslagen in verschillende mapjes en ook kan via een zoekveld gezocht worden naar modules.

Via het menu E-Learning -> Toetsinplannen kunnen toetsten worden ingepland voor indiduele medewerkers, afdelingen en voor medewerkers met bepaalde functies. Toetsen met meerkeuze vragen worden automatisch door step2HR beoordeeld. De competentiegerichte e-learning modules hebben aan het eind van iedere module een korte quiz met 5 meerkeuze vragen. Wanneer de medewerker deze heeft beantwoord, kan hij of zij het werkboek dat bij de e-learning module hoort downloaden.

Het werkboek bevat nogmaals de theorie met daarbij verschillende opdrachten toegespitst op de medewerker zelf en de organisatie. De uitwerking van deze opdrachten kan de medewerker vervolgens bespreken met de leidinggevende of met leden van het team waar hij of zij in zit.
Eigen e-learning modules toevoegen
Het is mogelijk om bij step2HR e-learning modules en ook toetsen aan te leveren die specifiek van toepassing zijn op uw organisatie. De modules en toesten dienen aangeleverd te worden als Power Point bestand in A4-landscape formaat. Hierbij kunnen ook audio en video bestanden zitten.

Hoe werkt de Wervings & Selectie module?
Voor het toevoegen en afsluiten van vacatures is het rechten niveau "beheerder" vereist.

Een vacature kan makkelijk worden aangemaakt waarbij de functie, afdeling en verantwoordlijke leidinggevende en deadline ingevuld dienen te worden. Vervolgens kan de status van de vacature eenvoudig worden gevolgd.

Sollicitanten kunnen handmatig worden toegevoegd of volledig automatisch. Hiertoe genereert step2HR een stukje html code die aan de website van uw organisatie kan worden toegevoegd en die een online sollicitatieformulier toont.

Step2HR biedt de mogelijkheid om automatisch een vragenlijst naar sollicitanten te sturen met daarin vragen die betrekking hebben aan de compententies die aan de functie en afdeling gekoppeld zijn. Hierdoor krijgt u met weinig inspanning een eerste indruk of de kandidaat over de juiste competenties beschikt.
Hoe krijgt een gebruiker zijn of haar wachtwoord?
Wanneer een nieuwe gebruiker wordt aangemaakt, wordt automatisch een wachtwoord voor die gebruiker aangemaakt. De beheerder kan via het Mailcenter (klik op Start -> Mailcenter) een welkomstbericht met de inloggevens aan de gebruiker sturen. De gebruikersnaam en het wachtwoord worden automatisch ingevuld in die mail.

Een andere mogelijkheid is dat de gebruiker naar het inlogscherm gaat en klikt op "Wachtwoord aanvragen?" en de instructies volgt. De gebruiker ontvangt dan een email waarmee hij of zij het wachtwoord kan instellen.