Uren aanpassen in Step2HR

Wanneer een medewerker een ander aantal uren per week gaat werken, dan is het belangrijk dat dit op de juiste wijze wordt ingevoerd in Step2HR. Anders is de kans aanwezig dat het aantal verlofuren niet meer goed berekend wordt.

Contractperiodes

Step2HR koppelt het aantal uren per week dat iemand werkt aan een contractperiode. Dit aantal uren vormt de basis voor de berekeningen die bepalen hoeveel verlof een medewerker heeft gedurende die periode.

Een contractperiode heeft een startdatum en evenuteel een einddatum. Een einddatum wordt meestal ingevuld als een medewerker een dienstverband bepaalde tijd heeft. Wanneer er geen einddatum is, loopt het contract door totdat op enig moment een einddatum wordt ingevuld.

Onderstaande foto toont een voorbeeld waarbij een medewerker 40 uren per week werkte in 2017 en vanaf 30 uren per week vanaf 1 janauri 2018.

Uren aanpassenZo moet het niet!

Stel nu dat in bovenstaand voorbeeld de medewerker vanaf 15 november 2022 weer 40 uren in de week gaat werken.

De onjuiste manier om dit aan te passen is:

  • Stel Uren per week in op 40
  • Klik op Wijzigingen opslaan
Wanneer het aantal uren op deze manier wordt aangepast, dan worden de verlofberekeningen met terugwerkende kracht het begin van de contracperiode (1 januari 2018) aangepast en komen de berekeningen niet meer overeen met de werkelijkheid. Immers in de periode tot 15 novemeber dient met 30 uren gerekend te worden en niet met 40.Zo moet het wel

Wanneer de medewerker vanaf 15 november 2022 weer 40 uren in de week gaat werken, dienen de volgende stappen genomen te worden:

  • Zet de Einddatum huidig contract op 14 november 2022
  • Klik op Wijzigingen opslaan
  • Zet de Startdatum huidig contract op 15 november 2022
  • Vul eventueel een Einddatum huidg contract in of maak dit veld leeg
  • Stel Uren per week in op 40
  • Klik op Wijzigingen opslaan
Op deze wijze wordt actieve contractperiode op de juiste wijze afgesloten, en wordt een nieuwe contractperiode aangemaakt met het nieuwe aantal uren per week.

Uren aanpassenNieuwe weekrooster instellen

Nadat het aantal uren per week is aangepast, kan het nieuwe weekrooster voor de mederwerker worden ingesteld voor de nieuwe contractperiode. Dit kan via Verlof -> Medewerkers -> [naam medewerker] en dan op Rooster instellen klikken. De onderstaande pop verschijnt dan en het gewenste rooster kan worden ingesteld.

Rooster instellen