Contracten in Step2HR

Een arbeidscontract met daarin alle relevante gegevens van de medewerker opstellen zonder ooit de naam van de medewerker ingetypt te hebben? Step2HR maakt dit mogelijk. Bespaar uzelf onnodige administratieve handelingen.Hoe werkt het?

De eerste stap is het uploaden van uw contract sjablonen in PDF formaat. Dit gaat via het tabje Contract sjablonen bij het menu START -> Instellingen.

Contract sjablonenVervolgens kunt voor medewerkers contracten aanmaken met daarin de juiste gegevens. Hiervoor kiest u onder ORGANISATIE -> Medewerkers de gewenste medewerker en opent u vervolgens het tabje Dienstverband. Hier kunt u verschillende relevante gegevens invullen zoals start- en einddatum van het contract, aantal uren en uurloon.

Klik vervolgens op de knop Contract aanmaken en kies het gewenste sjabloon. Het contract wordt nu automatisch aangemaakt en verschijnt in het tabje Documenten van de medewerker. Deze kunt u afdrukken en samen met de (nieuwe) medewerker ondertekenen. De ondertekende versie kunt u inscannen en toevoegen aan de medewerker door op het knopje Document uploaden te klikken.

Genereer contract
Genereer contract
Genereer contract
De sleutelwoorden

Wanneer contract voor een medewerker wordt aangemaakt, dan zoekt het systeem in het gekozen sjabloon naar sleutelwoorden. Een sleutelwoord is bijvoorbeeld "_voornaam_". Overal in het sjabloon vervolgens het sleutelwoord "_voornaam_" vervangen door de voornaam van de medewerker. Er zijn een groot aantal sleutelwoorden die u kunt gebruiken:

 • _medewerker_ : Voornaam en achternaam van de medewerker
 • _afdeling_ : Naam van de afdeling van de medewerker
 • _functie_ : Functie van de medewerker
 • _rollen_ : Lijst met rollen van de medewerker
 • _leidinggevende_ : Voornaam en achternaam van de direkt leidingevende
 • _datum_ : Datum waarop het formulier wordt aangemaakt
 • _datum_in_dienst_ : Datum waarop medewerker in dienst is getreden
 • _dienstjaren_ : Dienstjaren van de medewerker
 • _functiejaren_ : Functiejaar van de medewerker
 • _functieschaal_ : Functieschaal van de medewerker
 • _schaaltrede_ : Trede in functieschaal van de medewerker
 • _contract_start_ : Datum waarop huidig contract begint
 • _contract_einde_ : Datum waarop huidig contract eindigt
 • _uren_ : aantal uren bij het contract
 • _loon_ : bruto loon (per uur of maand)
 • _jaar_ : Huidig jaar
 • _voornaam_ : Voornaam van de medewerker
 • _achternaam_ : Achternaam van de medewerker
 • _tussenvoegsel_ : Tussenvoegsel van de medewerker
 • _initialen_ : Initialen van de medewerker
 • _geboortedatum_ : Geboortedatum van de medewerker
 • _adres_ : Geeft straatnaam huisnummer, postcode woonplaats
 • _straatnaam_ : Straatnaam van de medewerker
 • _huisnummer_ : Huisnummer van de medewerker
 • _woonplaats_ : Woonplaats van de medewerker
 • _postcode_ : Postcode van de medewerker
 • _land_ : Woonland van de medewerker
 • _landcode_ : Landcode van woonland van de medewerker (2 letters)
 • _bankrekeningnummer_ : Bankrekeningnummer (IBAN) van de medewerker
 • _burgerservicenummer_ : BSN van de medewerker
 • _telefoon_thuis_ : Vast telefoonnummer (privé)
 • _mobiel_prive_ : Mobiel telefoonnummer (privé)
 • _telefoon_werk_ : Vast telefoonnumer (werk)
 • _mobiel_werk_ : Mobiel telefoonnummer (werk)


Tot slot

Step2HR geeft tijdig een signaal wanneer een contract verloopt.

Via de Werving en Selectie module is het mogelijk om toekomstige medewerkers zelf alle relevante persoonlijke gegevens te laten invullen in Step2HR. Hierdoor kunt u dus nieuwe medewerkers aanmaken met daarbij arbeidsovereenkomsten, zonder dat uzelf hier veel administratie aan heeft gehad!