Roadmap

Step2HR is een eHRM pakket dat blijvend in ontwikkeling is en waarvan de mogelijkheden steeds worden uitgebreid en verbeterd. Wij ontvangen van onze gebruikers graag suggesties voor nieuwe functionaliteiten en wij verrichten in opdracht ook maatwerk.

Onderstaande tabs geven gerealiseerde en geplande ontwikkelingen weer.
 • 17-04-2018 : In samenwerking met gebruikers zijn afwijkingen in berekeningen van de verlofmodule gecorrigeerd. Daarnaast is het aantal rapportages uitgebreid en kan via een Excel bestand voor iedere medewerker de resterende verlofuren worden ingelezen.

 • 03-01-2018 : De eerste versie van de Verlof module is gereed met daarbij de apps voor iPhone en Android.

 • 26-10-2017 : In het personeelsdossier kan nu per document ingesteld worden of de medewerker / leidinggevende / HR beheerder het document kan inzien en al dan niet verwijderen.

 • 5-10-2017 : Koppeling met Nmbrs gerealiseerd. Het is nu mogelijk medewerkergegevens vanuit Nmbrs in te lezen in Step2HR.

 • 28-9-2017 : Per medewerker kan nu worden ingesteld of deze zijn / haar contactgegevens zelf mag aanpassen. Wanneer een wijziging wordt gemaakt, dan stuurt Step2HR een email naar de beheerder. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het maken van instellingen verruimd. Lees hierover meer in Rechten en instellingen in Step2HR.

 • 20-6-2017 : Vanaf nu kunnen eenvoudig contracten voor medewerkers worden aangemaakt. Sjablonen voor de contracten kunnen eenvoudig ge-upload en beheerd worden. Bij het aanmaken van een contraact voor een medewerker, wordt automatisch de gewenste personeelsinformatie ingevuld in de gekozen sjabloon. Lees hierover meer in Contracten in Step2HR.

 • 15-5-2017 : Step2HR ondersteunt nu ook het raamwerk van NLQF voor het classificeren van opleidingen. Dit vereenvoudigt het bepalen van het niveau van diploma's van Nederland en uit het buitenland. Voor meer informatie zie onze blog Learning Management in Step2HR.

 • 4-5-2017 : Maatwerk voor een klant waarbij voor inviduele medewerkers inzichtelijk wordt gemaakt of zij beschikken over benodigde opleidingen, trainingen en overige documenten om toegang te hebben tot afgegeschermde locaties op het fabrieksterrein.

 • 19-4-2017 : Naast competenties kunnen nu ook opleidingen en verantwoordelijkheden worden gekoppeld aan functies en rollen met de daarbij geldende normen. Deze prestatiekenmerken, inclusief actuele scores van de medewerker, kunnen desgewenst automatisch worden ingevuld in de HR cyclus formulieren zoals formulier voor voortgangsgesprek, etc. Voor meer informatie zie onze blog Prestatiemanagement in Step2HR.

 • 31-3-2017 : Omschrijvingen van afdelingen, functies en rollen kunnen nu ook als PDF document ge-upload kunnen worden. De blog Funtie-, afdelings- en organisatie-omschrijvingen invoeren in Step2HR geeft verdere informatie.

 • 1-3-2017 : Maximaal 30 documenten kunnen nu gelijktijdig worden ge-upload en toegevoegd worden aan het personeelsdossier. Omschrijvingen van de documenten kunnen eenvoudig aangepast worden.

 • De mogelijkheid bieden zelf to-do lijstjes op te stellen.

 • Toetsen voor indivuele gebruikers samenstellen uit een random selectie van vragen uit een database, waarbij de vragen ingedeeld kunnen worden in verschillende categorieën en waarbij per toets aangegeven kan worden hoeveel vragen uit iedere categorie genomen dienen te worden.

 • Werving en selectie module : afgesloten vacatures moeten weer geactiveerd kunnen worden.